Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment OfficeCục đường bộ Việt Nam
Invertment Number3108/QĐ-CĐBVN
Invertment Date24/12/2008
Decisions:Invertment OfficeCục đường bộ Việt Nam
Invertment Number406/QĐ-CĐBVN
Invertment Date20/03/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaGiao thông vận tải
Source CapitalVốn sửa chữa lớn,
Total Investment
 • 19.098.059.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai (6 parcels)


  Gói thầu số 1 và số 2 đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng theo đơn giá, gói thầu số 3, số 4, số 5, số 6 thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm và trọn gói
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1Thi công xây dựng công trình gói thầu số 1 Km 180-Km 188
 • 7.507.066.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 2 năm 2009Theo đơn giá8 tháng
  2Thi công xây dựng công trình gói thầu số 2 Km 188-Km 195
 • 6.991.964.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 2 năm 2009Theo đơn giá8 tháng
  3Tư vấn giám sát thi công XD công trình
 • 287.323.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trămtheo thời gian thực hiện dự án
  4Lập HSMT và đánh giá HSDT
 • 29.900.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 1 và quí 2 năm 2009Trọn gói30 ngày
  5Kiểm toán
 • 66.648.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 2 năm 2009Trọn gói30 ngày
  6Bảo hiểm công trình
 • 60.896.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenTrong quí 2 năm 2009Trọn góitheo thời gian thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:60
  Ngày xuất bản:25/03/2009