Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment Office Cục đường bộ Việt Nam
Invertment Number 3108/QĐ-CĐBVN
Invertment Date 24/12/2008
Decisions:Invertment Office Cục đường bộ Việt Nam
Invertment Number 406/QĐ-CĐBVN
Invertment Date 20/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Vốn sửa chữa lớn,
Total Investment
 • 19.098.059.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km180 – Km195, QL 4Đ, tỉnh Lào Cai (6 parcels)


  Gói thầu số 1 và số 2 đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng theo đơn giá, gói thầu số 3, số 4, số 5, số 6 thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm và trọn gói
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Thi công xây dựng công trình gói thầu số 1 Km 180-Km 188
 • 7.507.066.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 2 năm 2009Theo đơn giá 8 tháng
  2 Thi công xây dựng công trình gói thầu số 2 Km 188-Km 195
 • 6.991.964.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 2 năm 2009Theo đơn giá 8 tháng
  3 Tư vấn giám sát thi công XD công trình
 • 287.323.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm theo thời gian thực hiện dự án
  4 Lập HSMT và đánh giá HSDT
 • 29.900.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 1 và quí 2 năm 2009Trọn gói 30 ngày
  5 Kiểm toán
 • 66.648.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 2 năm 2009Trọn gói 30 ngày
  6 Bảo hiểm công trình
 • 60.896.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Trong quí 2 năm 2009Trọn gói theo thời gian thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 60
  Ngày xuất bản: 25/03/2009