Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Phú Giáo

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Phú Giáo, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nguồn vốn: Vốn ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Nhà văn hoá thiếu nhi huyện Phú Giáo
Tên gói thầu:Xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Phú Giáo
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.3870703 ; Fax : 0650.3870703
24/11/2008 đến 09/12/2008
1.000.000 (VND)
09/12/2008 09:00
09/12/2008 09:00