gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tây Hưng 1

Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tây Hưng 1, dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 581/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 581/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 21.780.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tây Hưng 1 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 04 Gói thầu số 04: Phần xây lắp kênh chính và công trình trên kênh chính từ Km3+601 đến Km7+210, kênh và công trình trên kênh cấp 1
 • 7.613.774.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 03-04/2009Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 24/03/2009