Cung ứng thiết bị và xây lắp hệ thống đường ống khí y tế-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng thiết bị và xây lắp hệ thống đường ống khí y tế-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, dự án nhóm B, Ngành Y Tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 558/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 346/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 98.116.897.857(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng thiết bị và xây lắp hệ thống đường ống khí y tế-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung ứng thiết bị và xây lắp hệ thống đường ống khí y tế-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
 • 1.560.000.000 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 8h-24-3-2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 60
  Ngày xuất bản 25/03/2009