Cải tạo, sửa chữa dãy lớp học giảng đường A2 và A6 – Trường Đại học Quy Nhơn

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, sửa chữa dãy lớp học giảng đường A2 và A6 – Trường Đại học Quy Nhơn, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7141/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 24/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 2258/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 10/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 5068541000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, sửa chữa dãy lớp học giảng đường A2 và A6 – Trường Đại học Quy Nhơn (01 gói thầu)


  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ Thời gian tổ chức đấu thầu (dự kiến): Quý 2 năm 2009 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày ký. Dự kiến bán hồ sơ mời thầu: Từ thời điểm đăng trên tờ báo đấu thầu đầu tiên, đóng thầu sau 38 ngày. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1000000 VND Địa điểm mua hồ sơ mời thầu: Phòng Quản trị – Thiết bị – Trường Đại học Quy Nhơn – 170 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị – Thiết bị – Trường Đại học Quy Nhơn – 170 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cải tạo, sửa chữa dãy lớp học giảng đường A2 và A6 – Trường Đại học Quy Nhơn
 • 5068541000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Trọn gói 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 24/03/2009