Dự án Trung tâm In – Phát hành sách giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Trung tâm In – Phát hành sách giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục, dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Số hiệu: 284/QĐ-NXBGDVN
Ngày ban hành: 13/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 55.529.990.260(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Trung tâm In – Phát hành sách giáo dục – Nhà xuất bản Giáo dục (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 04 Xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật
 • 6.199.848.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h30 ngày 20/4/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 24/03/2009