Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Dự án nhóm C, ngành Gaio thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 371/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 746/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 42.573.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban QLDACT Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ: Phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh  Điện thoại/Fax/E-mail: §T: 033 880 039 FAX: 033 880 104 2. Tên dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà 3. Loại dự án ): Dự án nhóm C 4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đầm Hà 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà Giá gói thầu: 35.411.000.000 VND (Ba mươi lăm tỷ bốn trăm mười một triệu đồng chẵn) B. Nội dung thông báo mời thầu: THÔNG BÁO MỜI THẦU  Tên Bên mời thầu: Ban QLDACT Đầm Hà  Tên gói thầu: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà  Tên dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà  Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh  Hình thức đấu thầu: rộng rãi, Trong nước, không sơ tuyển  Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2009 đến trước 9 giờ, ngày 13 tháng 4 năm 2009  Địa điểm bán HSMT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng ninh  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VND)  Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng ninh  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2009  Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VND (Bốn trăm triệu đồng chẵn) HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 ngày 13 tháng 4 năm 2009, tại: Ban QLDACT Đầm Hà Ban QLDACT Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đường giao thông liên xã Quảng Lâm – Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 35.411.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2009Theo đơn giá Hoàn thành trong năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 58
  Ngày xuất bản 21/03/2009