Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống. Tên dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân huyện Gò Công Đông

Tên dự án:Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân huyện Gò Công Đông
Tên gói thầu:Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: Số 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.3875733
05/12/2008 đến 16/12/2008
1.000.000 (VND)
16/12/2008 14:00
16/12/2008 14:00