Đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Decisions:Invertment Office Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Invertment Number 802/QĐ-VKSTC-V11
Invertment Date 16/12/2008
Decisions:Invertment Office Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Invertment Number 93/QĐ-VKSTC-V11
Invertment Date 18/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Xây dựng
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 319190000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế (01 parcels)


  Giá gói thầu: 4.085.357.000 đồng; nguồn vốn: ngân sách nhà nước; hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi; phương thức đấu thầu: đấu thầu hai túi hồ sơ; hình thức hợp đồng: hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm; thời gian thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  số 01 gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công công trình xây dựng mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 4.085.357.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 6 tháng

  Tender Plan Attachment files:
  • QĐ duyệt KHĐT thiết kế (trang 1) Size 324 K
  • QĐ duyệt KHĐT thiết kế (trang 2) Size 240 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 57
  Ngày xuất bản: 20/03/2009