Trang bị máy in hóa đơn cho Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng & Quản lý cước

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị máy in hóa đơn cho Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng & Quản lý cước, dự án nhóm A, ngành Bưu chính viễn thông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 3741/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 29/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 168/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 17/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 25800(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị máy in hóa đơn cho Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng & Quản lý cước (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02P3708003 Trang bị máy in hóa đơn cho Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng & Quản lý cước
 • 25800 (USD)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2/2009Trọn gói 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 57
  Ngày xuất bản 20/03/2009