Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải, dự án nhóm C, Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 949/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cần Giờ
Số hiệu: 949/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.992.200.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công
 • 10.953.629 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 Trọn gói 15 ngày
  2 Bảo hiểm công trình
 • 8.235.811 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Theo quy định
  3 Xây lắp
 • 4.159.084.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008, Quý I/2009Theo đơn giá 3 tháng
  4 Chi phí giám sát
 • 97.553.180 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008, quý I/2009Trọn gói 3 tháng
  5 Chi phí kiểm định chất lượng
 • 34.143.613 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008, quý I/2009Trọn gói 3 tháng
  6 Chi phí kiểm toán
 • 24.961.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008, quý I/2009Trọn gói Theo quy định
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 57
  Ngày xuất bản 20/03/2009