Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

2
Quý IV/2008
Theo quy định
Price of parcel
 • 8.235.811 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải