Gói thầu: Chi phí kiểm định chất lượng – Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

Gói thầu: Chi phí kiểm định chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

5
Quý IV/2008, quý I/2009
3 tháng
Price of parcel
 • 34.143.613 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải