Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải

6
Quý IV/2008, quý I/2009
Theo quy định
Giá gói thầu:
 • 24.961.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo đường Duyên Hải