Gói thầu: Rà phá bom mìn – Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

Gói thầu: Rà phá bom mìn – Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy

6
Quý I/2009
20 ngày
Price of parcel
 • 67.840.500 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường ngoại ô thị trấn Cai Lậy