Xây dựng đoạn từ Km4+500 đến Km5+700 thuộc giai đoạn 1

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đoạn từ Km4+500 đến Km5+700 thuộc giai đoạn 1, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 978/UBND-TMXDCB
Ngày ban hành: 26/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 459692574255(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đoạn từ Km4+500 đến Km5+700 thuộc giai đoạn 1 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng đoạn từ Km4+500 đến Km5+700 thuộc giai đoạn 1
 • 43315361563 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 450 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 63
  Ngày xuất bản 28/03/2009