Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án nhóm B, ngành môi trường

Decisions:Invertment OfficeBộ Tài nguyên và Môi trường
Invertment Number1284/QĐ-BTNMT
Invertment Date23/06/2008
Decisions:Invertment OfficeBộ Tài nguyên và Môi trường
Invertment Number1502/QĐ-BTNMT
Invertment Date31/07/2008
Kind of ProjectDự án nhóm B
AreaMôi trường
Source CapitalNgân sách Nhà nước ,
Total Investment
 • 372397481000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (20 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Số 1Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, dự toán thi công
 • 195.477.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm2008
  Số 2Mua sắm thiết bị Văn phòng cho Ban Quản lý dự án
 • 227.080.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Trọn gói2008
  Số 3Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 160.956.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm2008, 2009
  Số 4Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 2.867.428.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm28 tháng
  Số 5Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Trọn gói01 tháng
  Số 6Thí nghiệm cọc móng
 • 1.313.933.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2007Trọn gói06 tháng
  Số 7Móng nhà làm việc chính
 • 71.720.916.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQúy 3/2008Trọn gói07 tháng
  Số 8Chống mối cho nhà làm việc chính
 • 790.052.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2008Trọn gói14 tháng
  Số 9Thân nhà làm việc chính
 • 157.141.069.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2008Trọn gói14 tháng
  Số 10Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
 • 12.675.830.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 2/2009Trọn gói12 tháng
  Số 11Hệ thống điều hòa không khí
 • 30.368.899.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQúy 2/2009Trọn gói14 tháng
  Số 12Thang máy
 • 8.528.814.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 2/2009Trọn gói12 tháng
  Số 13Hệ thống điện nhẹ
 • 20.085.204.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2009Trọn gói12 tháng
  Số 14Nội thất các phòng hội trường, họp, hội thảo, tiếp khách quốc tế và Lãnh đạo Bộ
 • 8.831.598.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2009Trọn gói12 tháng
  Số 15Thiết bị nội thất văn phòng
 • 6.386.479.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2009Trọn gói10 tháng
  Số 16Các hạng mục phụ trợ
 • 13.375.825.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2009Trọn gói8 tháng
  Số 17Hệ thống điện cao thế và thiết bị
 • 7.243.636.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 4/2009Trọn gói7 tháng
  Số 18Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 908.846.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2008Trọn gói30 tháng
  Số 19Kiểm định chất lượng công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 1.003.413.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2008Trọn gói30 tháng
  Số 20Kiểm toán công trình
 • 500.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý 3/2008Trọn gói30tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:63
  Ngày xuất bản:28/03/2009