Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án nhóm B, ngành môi trường

Decisions:Invertment Office Bộ Tài nguyên và Môi trường
Invertment Number 1284/QĐ-BTNMT
Invertment Date 23/06/2008
Decisions:Invertment Office Bộ Tài nguyên và Môi trường
Invertment Number 1502/QĐ-BTNMT
Invertment Date 31/07/2008
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Môi trường
Source Capital Ngân sách Nhà nước ,
Total Investment
 • 372397481000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (20 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Số 1 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, dự toán thi công
 • 195.477.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm 2008
  Số 2 Mua sắm thiết bị Văn phòng cho Ban Quản lý dự án
 • 227.080.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Trọn gói 2008
  Số 3 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 160.956.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm 2008, 2009
  Số 4 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 2.867.428.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Theo tỷ lệ phần trăm 28 tháng
  Số 5 Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • 80.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Trọn gói 01 tháng
  Số 6 Thí nghiệm cọc móng
 • 1.313.933.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2007Trọn gói 06 tháng
  Số 7 Móng nhà làm việc chính
 • 71.720.916.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Qúy 3/2008Trọn gói 07 tháng
  Số 8 Chống mối cho nhà làm việc chính
 • 790.052.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2008Trọn gói 14 tháng
  Số 9 Thân nhà làm việc chính
 • 157.141.069.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2008Trọn gói 14 tháng
  Số 10 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
 • 12.675.830.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 2/2009Trọn gói 12 tháng
  Số 11 Hệ thống điều hòa không khí
 • 30.368.899.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Qúy 2/2009Trọn gói 14 tháng
  Số 12 Thang máy
 • 8.528.814.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 2/2009Trọn gói 12 tháng
  Số 13 Hệ thống điện nhẹ
 • 20.085.204.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2009Trọn gói 12 tháng
  Số 14 Nội thất các phòng hội trường, họp, hội thảo, tiếp khách quốc tế và Lãnh đạo Bộ
 • 8.831.598.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2009Trọn gói 12 tháng
  Số 15 Thiết bị nội thất văn phòng
 • 6.386.479.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2009Trọn gói 10 tháng
  Số 16 Các hạng mục phụ trợ
 • 13.375.825.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2009Trọn gói 8 tháng
  Số 17 Hệ thống điện cao thế và thiết bị
 • 7.243.636.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 4/2009Trọn gói 7 tháng
  Số 18 Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 908.846.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2008Trọn gói 30 tháng
  Số 19 Kiểm định chất lượng công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 1.003.413.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2008Trọn gói 30 tháng
  Số 20 Kiểm toán công trình
 • 500.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý 3/2008Trọn gói 30tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 63
  Ngày xuất bản: 28/03/2009