Gói thầu: Kiểm toán công trình – dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số 20
Quý 3/2008
30tháng
Giá gói thầu:
 • 500.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường