Đợt 5

Kế hoạch đấu thầu đợt 5, dự án nhóm A, ngành Điện

Decisions:Invertment Office Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Invertment Number 660/QĐ-EVN-HĐQT
Invertment Date 07/08/2007
Decisions:Invertment Office Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Invertment Number 111/QĐ-EVN
Invertment Date 24/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm A
Area Điện
Source Capital ADB , Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Total Investment
 • 4.254.610.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 5 (3 parcels)


  Kế hoạch đấu thầu Đường vào khu tái định cư Păpăng-Dự án Thủy điện Sông Bung 4
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  Gói thầu số 1 (GT3-01) Gói thầu số 1 (GT3-01): Thi công cầu qua sông hạ lưu đập Thủy điện Sông Bung 4 và tuyến nối 2 đầu cầu
 • 37.500.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói thầu số 2 (GT3-02) Gói thầu số 2 (GT3-02): Thi công đường vào khu tái định cư Papăng đoạn từ Km0 (Giáp đập chính tại điểm ĐN3) đến Km9
 • 48.259.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo đơn giá 20 tháng
  Gói thầu số 3 (GT3-03) Gói thầu số 3 (GT3-03): Thi công đường vào khu tái định cư Papăng đoạn từ Km9 đến Km18+610,64
 • 49.220.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo đơn giá 20 tháng

  Tender Plan Attachment files:
  • Kế hoạch đấu thầu đợt 5 Size 103 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản: 27/03/2009