Gói thầu: Gói thầu số 3 (GT3-03): Thi công đường vào khu tái định cư Papăng đoạn từ Km9 đến Km18+610,64 – đợt 5

Gói thầu: Gói thầu số 3 (GT3-03): Thi công đường vào khu tái định cư Papăng đoạn từ Km9 đến Km18+610,64 – Kế hoạch đấu thầu đợt 5

Gói thầu số 3 (GT3-03)
Quý II/2009
20 tháng
Price of parcel
 • 49.220.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 5