Mau sắm dây cáp điện phục vụ lắp đặt nhánh rẽ công tơ và mạng điện trong nhà cấp điện cho các hộ dân tại huyện KrôngBuk, Krông Pak, EaSoup, KrôngBông

Kế hoạch đấu thầu: Mau sắm dây cáp điện phục vụ lắp đặt nhánh rẽ công tơ và mạng điện trong nhà cấp điện cho các hộ dân tại huyện KrôngBuk, Krông Pak, EaSoup, KrôngBông, dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 1371/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 24/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.076.191.220(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mau sắm dây cáp điện phục vụ lắp đặt nhánh rẽ công tơ và mạng điện trong nhà cấp điện cho các hộ dân tại huyện KrôngBuk, Krông Pak, EaSoup, KrôngBông (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Đ3-NT Cung cấp dây cáp điện
 • 3.076.191.220 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3+4/2009Theo đơn giá 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản 27/03/2009