Dự án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch đấu thầu Dự án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án nhóm C, ngành Văn Hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số hiệu:159/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:16/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:SỞ XÂY DỰNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số hiệu:37/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:23/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Văn hoá
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6139304000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
 • 113.139.598 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn gói60 ngày
  2Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 18.729.456 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn gói20 ngày
  3Chi phí kiểm định chất lượng công trình
 • 95.110.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn gói30 ngày
  4Chi phí đo đạc hiện trạng công trình
 • 34.650.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn gói20 ngày
  5Xây lắp
 • 4.994.521.755 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo đơn giá120 ngày
  6Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 17.131.210 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I-2009Theo tỷ lệ phần trămtừ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết qủa đấu thầu
  7Tư vấn giám sát thi công
 • 119.668.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  8Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 23.933.748 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Theo đơn giá120 ngày
  9Bảo hiểm công trình
 • 9.534.996 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II-2009Trọn gói120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:62
  Ngày xuất bản27/03/2009