Dự án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch đấu thầu Dự án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án nhóm C, ngành Văn Hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số hiệu: 159/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 16/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: SỞ XÂY DỰNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số hiệu: 37/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 23/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6139304000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
 • 113.139.598 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 60 ngày
  2 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 18.729.456 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 20 ngày
  3 Chi phí kiểm định chất lượng công trình
 • 95.110.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 30 ngày
  4 Chi phí đo đạc hiện trạng công trình
 • 34.650.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 20 ngày
  5 Xây lắp
 • 4.994.521.755 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Theo đơn giá 120 ngày
  6 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp
 • 17.131.210 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I-2009Theo tỷ lệ phần trăm từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết qủa đấu thầu
  7 Tư vấn giám sát thi công
 • 119.668.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  8 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 23.933.748 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Theo đơn giá 120 ngày
  9 Bảo hiểm công trình
 • 9.534.996 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản 27/03/2009