Gói thầu: Chi phí kiểm định chất lượng công trình – Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu: Chi phí kiểm định chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

3
Đã thực hiện
30 ngày
Price of parcel
 • 95.110.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh