Xây dựng Đê chắn cát – ngăn lũ, vũng neo đậu, luồng vào

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Đê chắn cát – ngăn lũ, vũng neo đậu, luồng vào. Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển.

Tên dự án:Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á
Tên gói thầu:Xây dựng Đê chắn cát – ngăn lũ, vũng neo đậu & luồng vào
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 41, Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi – Điện thoại: 055.3710657 – Fax: 055.3829706
01/12/2008 đến 26/12/2008
1000000 (VND)
26/12/2008 09:00
26/12/2008 09:00