Gói thầu: Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

3
Quí I-2009
120 ngày
Price of parcel
 • 958.552.107 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ