Gói thầu: Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

4
Quí II-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.266.282 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ