Gói thầu: Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sợ dự thầu gói thầu thiết bị – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sợ dự thầu gói thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

10
Quí I-2010
30 ngày
Price of parcel
 • 11.496.617 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ