Gói thầu: Gói thầu thiết bị – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

11
Quí II-2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.473.392.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ