Dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân Quận 6
Invertment Number 2928/QĐ-UBND-TCKH
Invertment Date 12/06/2008
Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân dân Quận 6
Invertment Number 4598/QĐ-UBND-TCKH
Invertment Date 07/10/2008
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Xây dựng
Source Capital Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Total Investment
 • 47.458.659.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha (14 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Thử tỉnh cọc
 • 51.480.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Trọn gói 30 ngày
  2 Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 556.333.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 56 ngày
  3 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình
 • 29.205.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 14 ngày
  4 Thẩm tra dự toán thiết kế công trình
 • 28.593.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 21 ngày
  5 Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 28.478.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt
  6 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp
 • 46.565.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định
  7 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết bị
 • 5.017.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
  8 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 394.172.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
  9 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị
 • 14.895.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
  10 Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 137.960.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
  11 Bảo hiểm công trình
 • 42.889.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có Quyết định phê duyệt
  12 Kiểm toán quyết tóan công trình
 • 121.845.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
  13 Nhà thầu thi công xây dựng công trình
 • 20.423.403.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II, III năm 2009Theo đơn giá 280 ngày
  14 Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 1.952.117.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý III năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản: 27/03/2009