Đấu thầu xây lắp công trình trường THCS Lê Lợi

Phòng GD ÐT Thăng Bình, Quảng Nam kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xây lắp công trình trường THCS Lê Lợi: hạng mục Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng.

Phòng GD& ÐT Thăng Bình, Quảng Nam kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xây lắp công trình trường THCS Lê Lợi: hạng mục Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ ngày 3-12 đến hết 7 giờ ngày 13-12-2008. Giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn).

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 13-12-2008.

Mở thầu: 9 giờ ngày 13-12-2008. Tại cơ quan Phòng Giáo dục & Ðào tạo Thăng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục & Ðào tạo Thăng Bình, điện thoại số: 05103674635 để biết thêm chi tiết.