Gói thầu: Bảo hiểm công trình – BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

3
Quí I-2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.402.712 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh