Gói thầu: Xây lắp – BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

4
Quí I-2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.417.087.770 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh