Gói thầu: Chi phí chứng nhận sự phù hợp chaasrt lượng công trình – BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Gói thầu: Chi phí chứng nhận sự phù hợp chaasrt lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

5
Quí II-2009
7 ngày
Price of parcel
 • 36.261.666 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh