Gói thầu: Chi phí kiểm toán – BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

6
Quí II-2009
7 ngày
Giá gói thầu:
 • 29.968.959 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh