Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 3469/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 585/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 8849283000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp nhà lớp học 3 tầng 14 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Tô Hiệu
 • 6127493000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  02 Gói thầu thiết bị nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La
 • 347.424.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản 27/03/2009