Thông báo mời thầu Cung cấp và triển khai 250 máy ATM loại đặt sảnh

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu số 01 “Cung cấp và triển khai 250 máy ATM loại đặt sảnh” thuộc Dự án đầu tư trang bị 500 máy ATM năm 2008 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn đầu tư và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu số 01 “Cung cấp và triển khai 250 máy ATM loại đặt sảnh” thuộc Dự án đầu tư trang bị 500 máy ATM năm 2008 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn đầu tư và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên, có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại trụ sở Trung tâm Thẻ, tầng 6 tòa nhà C3 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 04.38688624, Fax: 04.38687910 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (một triệu) tại Trung tâm Thẻ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,  tầng 6 tòa nhà C3 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu kể từ 8 giờ, thứ hai ngày 8-12 đến trước 9 giờ, thứ tư ngày 24-12-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 2.500.000.000 đồng (hai tỷ năm trăm triệu) và phải được gửi đến Trung tâm Thẻ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chậm nhất là trước 9 giờ, thứ tư ngày 24-12-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ, thứ tư ngày 24-12-2008 tại trụ sở Trung tâm Thẻ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tầng 6 tòa nhà C3 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.