Gói thầu: Gói thầu thiết bị nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La – Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu thiết bị nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

02
Quý IV năm 2009
30 ngày
Price of parcel
 • 347.424.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La