Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam về các sản phẩm hoá chất

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam về các sản phẩm hoá chất, dự án nhóm C, Ngành Hóa chất

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí- CTCP
Số hiệu:84/TTr-ĐTPT
Ngày ban hành:20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí-CTCP
Số hiệu:84/TTr-ĐTPT
Ngày ban hành:20/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hoá chất
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 2000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam về các sản phẩm hoá chất (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam về sản phẩm hoá chất
 • 2000000000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển41 ngàyTrọn gói100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:66
  Ngày xuất bản31/03/2009