Xây dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Invertment Number 6384/QĐ-UBND
Invertment Date 21/04/2009
Decisions:Invertment Office UBND Huyện Củ Chi
Invertment Number 6384/QĐ-UBND
Invertment Date 21/04/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Total Investment
 • 52.676.744.650(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông (01 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Chi phí giám sát thi công xây lắp+ thiết bị
 • 665.599.458 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, sotuyen Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 31/03/2009