xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ

Kế hoạch đấu thầu: xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Invertment Number 5343/QĐ-UBND
Invertment Date 28/03/2008
Decisions:Invertment Office UBND Huyện Củ Chi
Invertment Number 5343/QĐ-UBND
Invertment Date 28/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Total Investment
 • 45.601.735.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ (02 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Chi phí giám sát thi công +thiết bị
 • 714.332.183 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, sotuyen Quý II/2008Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  02 Xây lắp
 • 33.883.413.652 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2009-Quý II/2009Theo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 31/03/2009