San nền + Xây lắp nhà Khoa Tiểu học – Mầm non

Kế hoạch đấu thầu: San nền + Xây lắp nhà Khoa Tiểu học – Mầm non, dự án nhóm A, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Invertment Number 728/QĐ – UBND
Invertment Date 23/03/2009
Decisions:Invertment Office Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Invertment Number 728/QĐ – UBND
Invertment Date 23/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm A
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 67.230.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: San nền + Xây lắp nhà Khoa Tiểu học – Mầm non (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 San nền + Xây lắp nhà Khoa Tiểu học – Mầm non
 • 10.779.564.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Từ 11/04/2009 đến 26/04/2009Theo đơn giá 01 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 31/03/2009