Kè chống xói lở hai bên bờ sông Hiếu – Gói thầu số 2a

Kế hoạch đấu thầu: Kè chống xói lở hai bên bờ sông Hiếu – Gói thầu số 2a, Dự án nhóm B, ngành Thủy lợi

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Quảng Trị
Invertment Number 367/UBND-NN
Invertment Date 24/02/2009
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Quảng Trị
Invertment Number Số 367/UBND-NN
Invertment Date 24/02/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Thuỷ lợi
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 7.506.439.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kè chống xói lở hai bên bờ sông Hiếu – Gói thầu số 2a (01 parcels)


  1.
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Kè chống xói lở hai bên bờ sông Hiếu – Gói thầu số 2a
 • 7.506.439.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen 21-04-2009Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 31/03/2009