Dự án xây dựng đường Mường Nhé – Pắc Ma – A Pa Chải

Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng đường Mường Nhé – Pắc Ma – A Pa Chải, dự án nhóm C, Ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ GTVT
Số hiệu: 694/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 23/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ GTVT
Số hiệu: 694/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 23.085.225.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng đường Mường Nhé – Pắc Ma – A Pa Chải (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 Gói thầu xây lắp bổ sung số 03 Km14 – Km24 đường Mường Nhé – Pắc Ma thuộc dự án xây dựng đường Mường Nhé – Pắc Ma – A Pa Chải
 • 23.085.225.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009