Dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng, Dự án nhóm B, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 397/QĐ-NHNT-HĐQT
Ngày ban hành: 19/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 10/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành: 08/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 99684450000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 Tư vấn quản lý dự án
 • 600.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2009Trọn gói Theo tiến độ dự án
  Gói 2 Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 1.450.140.377 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2009Trọn gói 04 tháng (không kể thời gian thẩm định, phê duyệt)
  Gói 3 Tư vấn Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
 • 123.000.187 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  Gói 4 Tư­ vấn lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đáp ứng gói thầu xây lắp
 • 102.163.034 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ các gói thầu
  Gói 5 Tư­ vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
 • 1.016.733.463 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  Gói 6 Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hàng rào bao quanh khu đất (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hoà không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện)
 • 59.240.176.764 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2010Hợp đồng hỗn hợp 26 tháng
  Gói 7 Thí nghiệm cọc móng
 • 390.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 02 tháng
  Gói 8 Bảo hiểm công trình
 • 208.588.344 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  Gói 9 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 391.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I-II/2010Trọn gói Theo tiến độ công trình
  Gói 10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông gió
 • 5.309.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2011Trọn gói 09 tháng
  Gói 11 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền
 • 3.068.920.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2011Trọn gói 06 tháng
  Gói 12 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 450KVA
 • 718.335.880 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2012Trọn gói 03 tháng
  Gói 13 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 750KVA và đường dây cao thế
 • 1.355.199.363 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 06 tháng
  Gói 14 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự toán hoàn thành
 • 155.745.964 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2012Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 31/03/2009