Gói thầu: Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 2
Quý I-II/2009
04 tháng (không kể thời gian thẩm định, phê duyệt)
Giá gói thầu:
 • 1.450.140.377 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng