Gói thầu: Tư­ vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Tư­ vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 5
Quý I-II/2010
Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
Price of parcel
  • 1.016.733.463 (VND)
Vốn của Ngân hàng
* Đấu thầu rộng rãi
* trongnuoc
* kosotuyen
Hai túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng