Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hàng rào bao quanh khu đất (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hoà không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện)

Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, hàng rào bao quanh khu đất (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hoà không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện)

Gói 6
Quý I-II/2010
26 tháng
Price of parcel
 • 59.240.176.764 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng