Gói thầu: Thí nghiệm cọc móng – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Thí nghiệm cọc móng – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 7
Quý II/2010
02 tháng
Price of parcel
 • 390.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng