Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 9
Quý I-II/2010
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 391.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng