Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, thang máy chuyển tiền – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 11
Quý IV/2011
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.068.920.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng